HERU, Novosti

Knjiga “Urbana obnova”

83664168_3210640082358816_8547976887167007727_o

Sustavna obnova središta gradova u Hrvatskoj uglavnom je izostala. Situacija nastala nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. dala je poticaj da se učini ono što je trebalo prije nekoliko desetljeća, odnosno da započne sustavna obnova zaštićenog povijesnog dijela gradskog središta Zagreba. Kao prilog tome, kao i doprinos saniranju posljedica potresa u Zagrebu, priređen je i tekst publikacije

Urbana obnova:
Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

autora prof. dr. sc. Tihomira Jukića, doc. dr. sc. Ane Mrđe i asist. Kristine Perkov.

Knjiga bi trebala dati odgovor različitim strukama, a ne samo arhitektima, na veći broj pitanja koja prate procese cjelovitog interdisciplinarnog pristupa postupku urbane obnove.

Cilj teksta je sagledavanje urbane obnove s aspekta planiranja i upravljanja gradom analizirajući aspekte mogućih promjena s okolišnog, društvenog i ekonomskog stajališta. Analiziraju se modeli središta nekih europskih gradova kao i uzroci, procesi i mogući pristupi obnovi. To je potrebno radi boljeg spoznavanja procesa koji se godinama odvijaju na prostoru Donjega i Gornjega grada u Zagrebu i posebice nakon potresa u ožujku 2020. Obnova prostora mora biti dobro pripremljena i planirana, odabrana odgovarajuća metoda rada i koncept obnove, politika financiranja kao i programi aktivnosti, a sve uz aktivnu participaciju građana u svim segmentima.

Tekst u pdf formatu možete preuzeti na poveznici:
https://www.arhitekt.hr/files/file/URBANA-OBNOVA.pdf

Prelistati možete na poveznici:
https://issuu.com/afzg/docs/urbana-obnova_af

106519082_3210642372358587_4004061874365526807_o

Kako bi ovaj materijal bio još kvalitetniji, a prije samoga izdavanja ove knjige u tiskanom obliku, autori vrlo rado primaju mišljenja i sugestije za korekciju ili dopunu. Prijedloge je moguće poslati na e-mail adresu: tjukic@arhitekt.hr.

Novosti

Stručna platforma obnovi.zg za razmjenu podataka o Zagrebu i obnovu nakon potresa

obnovizg_objava

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) je, uz potporu brojnih strukovnih udruženja te stručnih i znanstvenih institucija, pokrenulo izradu otvorene stručne platforme obnovi.zg, za razmjenu podataka o Zagrebu i formiranju kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka o obnovi nakon nedavnih potresa, na adresi:

http://obnovi-zg.uha.hr/

Velika je potreba sakupljanja i razmjene relevantne raznorodne dokumentacije, stoga je potrebno uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima. Prijenos i dijeljenje informacija jedan su od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.

Platforma prikuplja informacije o postojećim repozitorijima podataka o Zagrebu (arhivske fotografije, nacrti, znanstveni, stručni i publicistički članci, arhitektonski snimci pojedinih zgrada i urbanističkih sklopova, podaci iz istraživanja – radni materijali i gotove studije, realizirani i planirani projekti u zonama koje su najviše pogođene potresom i sl.), kao i o domaćim i inozemnim stručnim radovima i primjerima koji se bave temom sanacije posljedica potresa s tehničkog (inženjerskog), konzervatorsko-restauratorskog, kulturnog, sociološkog i antropološkog aspekta (planovi i programi sanacije i obnove, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata, znanstveni i stručni članci, studije, pregledni članci i sl.) te služi da se informacije povežu i, po mogućnosti, geolociraju.

Naročito važan segment čine doprinosi pojedinaca (autora, ali i zainteresiranih građana koji posjeduju korisnu dokumentaciju) koji su se bavili istraživanjem ili radom na nekoj od spomenutih tema, a koji do sada nisu bili uvršteni niti u jednu bazu podataka s otvorenim pristupom.

Ključni doprinos ove platforme vidimo upravo u objedinjavanju materijala iz brojnih postojećih baza, koje ova interdisciplinarna problematika okuplja na jednom mjestu. Ambicija platforme jest da bude koristan alat svima koji će se u nekom trenutku susresti sa zadatkom da ponude konkretno rješenje za neki vid problema prouzročenih potresom, ali i da postane mjesto razmjene znanja i iskustava različitih struka, pristupa i izvora.

Autori koji su se znanstveno ili stručno bavili tematikom koja je navedena kao ključna za ovu platformu, zamoljeni su da odvoje malo vremena i da unesu podatke o svojim radovima, člancima i da ih, ako je primjenjivo, povežu s konkretnim lokacijama. Autori koji su bili angažirani na izradi radova koji do sada nisu bili uvršteni niti u jednu bazu podataka s otvorenim pristupom, zamoljeni su da na platformi registriraju barem podatak o postojanju tog materijala (npr. arhitektonski snimak postojećeg stanja nekog objekta, fotodokumentacija, prikupljena arhivska građa, realizirani ili planirani projekt i tsl.).

Za više informacija, pogledajte objavu: UHA.HR, D-A-Z.HR

HERU, Novosti, Projektne aktivnosti

Sveučilišni izborni kolegij “Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća”

MAU19_za-ffzg-web_v2

I ove će se godine, u ljetnom semestru, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održavati izborni kolegij MAĐARSKA ARHITEKTURA I URBANIZAM 19. STOLJEĆA, koji je znanstveno i istraživački vezan na rezultate projekta Urbanizam naslijeđa (HERU).

Kolegij nudi temeljnu sintezu i glavni okvir za upoznavanje s izgrađenim okolišem formativnog razdoblja mađarske arhitekture. Predavanja predstavljaju ideje, koncepte, glavne protagoniste i ključne primjere graditeljskih ostvarenja koji ilustriraju arhitektonski i urbanistički diskurs vremena „dugog devetnaestog stoljeća“. Obrađuje se i refleksija utjecaja onodobne mađarske arhitekture i urbanizma na hrvatske prostore. Kolegij tako, osim temeljne sinteze i glavnoga okvira za razumijevanje izgrađenog okoliša ugarskoga 19. stoljeća, obrađuje i pojedine teme hrvatsko-mađarskih veza u graditeljstvu.

Predavanja će se izvoditi u sklopu diplomske nastave na Katedri za hungarologiju, Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. S obzirom na njegovu vanjsku izbornost, mogu ga upisati i studenti drugih diplomskih studija na Sveučilištu. Nositelj kolegija je akademik prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh. (Arhitektonski fakultet), a nastavu će izvoditi Boris Dundović, mag. ing. arch. (Institut za povijest umjetnosti, doktorand na Tehničkom sveučilištu u Beču). Kolegij iznosi 3 ECTS boda.

Nastava će se održavati petkom od 15.30 do 17.00 sati na Filozofskom fakultetu (Ivana Lučića 3), u predavaonici A-301 na 3. katu. Uvodno predavanje bit će održano 6. ožujka 2020., prema rasporedu za ljetni semestar.

Detaljni opis kolegija / Syllabus: DOWNLOAD PDF

Stranice Katedre za hungarologiju: FFZG.HR/HUNGARO

Pozivnice

Predstavljanje knjige “Imperator Diokletianus Dalmata: veliki rimski graditelj”

Prenosimo poziv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU i Art Studija Azinović na predstavljanje dvojezične knjige

Veliki rimski graditelj Imperator Diocletianus Dalmata / Imperator Diocletianus Dalmata, The Great Roman Constructor

autora akademika Andrije Mutnjakovića.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 6. veljače 2020. u 18 sati, u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Strossmayerov trg 14, Zagreb). Knjigu i opus će predstaviti akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i akademik Andrija Mutnjaković, voditelj Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.

n0wf5hkh3gju3nvjre118ucf1f4.jpg

Cilj je knjige istražiti i sintetizirati jedinstveni graditeljski pothvat rimskog cara ilirskog porijekla na temelju razumijevanja našeg identiteta kao baštinika rimske kulture Ilira. Svrha je knjige da se kod nas i u svijetu neobrađena tema graditeljstva Dioklecijana kvalitetno i jasno predoči širem sloju građana te da se u svijetu promovira respektabilni doprinos dalmatinskog Ilira u formiranju novovjekovnog europskog identiteta, arhitekture i kulture.

Tema knjige (format 24 x 30 cm, 370 stranica, tekst engleski i hrvatski jezik) nisu arheološka istraživanja, konzervatorski zahvati, morfološka istraživanja, kao ni aktualno stanje razvalina. Knjiga obuhvaća teoretske, grafičke, plastične i digitalne restauracije mogućeg izvornog izgleda Dioklecijanovih zgrada i urbanih ambijenata.

Namjera knjige jest sagledavanje moguće autentične arhitektonske koncepcije Dioklecijanovih građevina, na osnovu sinteza onodobnih opisa i višestoljetnih saznanja brojnih istraživača: Sangallo, Palladio, Dupérac, Ligorio, Cock, Paulin (Dioklecijanove terme u Rimu); Libanius, Downey, Kondolen (Antiohija); Lactantius, Ross (Nikomedia); Wareth, Furlan, Karelin, Wilkison, Deckers (Egipat), Cassas, Gawlikowski, Michalowski (Palmira); Ćurčić (Diocletianopolis); Jeremić (Sirmij); Fischer, Adam, Clérisseau, Cassas, Hérbard, Niemann, Bulić, Marasović (Dioklecijanova palača u Splitu); Ligorio (Trijumfalni slavoluk); i drugi.

Pozivnica: DOWNLOAD PDF

HERU, Pozivnice

Znanstveni skup “Prelogova baština danas II”

PBD2_IPU_za-web.jpg

Institut za povijest umjetnosti poziva Vas na znanstveni skup

Prelogova baština danas II

koji organizira povodom stote godišnjice rođenja povjesničara umjetnosti Milana Preloga (1919.–1988.).

Skup se održava 8. i 9. studenoga 2019. godine u Istarskoj sabornici smještenoj u starogradskoj jezgri Poreča (Ul. Matka Laginje 6, Poreč) s početkom u 9:00 sati. Organiziran je u suradnji s Gradom Porečom i Zavičajnim muzejem Poreštine.

S temom “Urbanizam naslijeđa u kontekstu promišljanja baštine Milana Preloga” sudjeluju akademik Mladen Obad Šćitaroci i prof. dr. sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci u petak, 8. studenog. U subotu, 9. studenog, doc. dr. sc. Marko Rukavina će (u suautorstvu s Andrejom Čeko) izlagati temu “Centurijacija kao prostorna osnova rasta grada na primjeru Splita”, prof. dr. sc. Damir Krajnik će (u suautorstvu s Lukom Ilićem) izlagati temu “Horizontalni/raspršeni hotel kao model revitalizacije povijesne jezgre naselja Bale”, a dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić (u suautorstvu s dr. sc. Viki Jakašom Borić) temu “Formiranje i transformacije sjeverozapadnog dijela bloka Trg bana J. Jelačića – Petrinjska ulica – Trg N. Š. Zrinskog – Praška ulica u Zagrebu”. Na skupu također sudjeluju Boris Dundović i dr. sc. Irma Huić s temom “Naselje Škrip na otoku Braču: Prelogovim tragom do kriterija za integralnu zaštitu povijesne jezgre”.

Znanstveno-priređivački odbor skupa čine dr. sc. Katarina Horvat Levaj, prof. dr. sc. Miljenko Jurković, akademik prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, urbanist-konzervator Zlatko Uzelac, dr. sc. Ratko Vučetić i dr. sc. Danko Zelić.

Program skupa: DOWNLOAD PDF

Knjiga sažetaka: DOWNLOAD PDF

Više informacija na: IPU.HR

Pozivnice

Predavanje Milesa Glendinninga

Prenosimo poziv na predavanje naslova

“EUROS” versus “ANGLOS”? Definicije baštine i njezini diskursi u Europi, Britaniji i Sjedinjenim Državama

koje će održati profesor Miles Glendinning sa Sveučilišta u Edinburghu, ujedno i ravnatelj Škotskog centra za konzervatorske studije.

Miles GlendinningPredavanje predstavlja usporedbe i razlike vrijednosti arhitektonske baštine u Europi i Americi u 19. i 20. stoljeću. Ideja za izlaganje proizašla je iz teze koju je Georg Dehio, otac konzervatorstva u Njemačkoj predstavio u svom govoru 1905. godine u Strasbourgu pred njemačkim carem Vilimom II: „Anglosaksonska rasa je ta koja je stvorila najmanje umjetnosti: sad siromašnijim, ali duhom bogatijim narodima iskazuje počast pljačkanjem koje otkad se pridružila i Amerika, predstavlja veliku opasnost za umjetničku baštinu povijesne Europe.“ Iako se danas ovakav jezik o naciji i rasi smatra neprimjerenim, u izlaganju se nesumnjivo istražuje tvrdnja o „geokulturnim“ razlikama u vrednovanju baštine između anglofilskog ili anglosaksonskog pogleda na svijet te onog „kontinentalne Europe“ (kako god je to definirano).

Predavanje na engleskom jeziku će se održati u srijedu 23. listopada 2019., u prostorijama Društva povjesničara umjetnosti (DPUH, Preradovićeva 44, Zagreb), s početkom u 18:30 sati.

73247004_3055172291178183_107713682384879616_n.jpg

Više informacija: DPUH.HR

Pozivnice

Predavanje “Prof. dr. sc. Ivo Maroević i teorija interpolacije”

maroevic_juric_hma-hazu_2019.jpg

Hrvatski muzej arhitekture HAZU poziva Vas na predavanje

Prof. dr. sc. Ivo Maroević i teorija interpolacije

koje će se održati u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU (Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb), u srijedu 16. listopada 2019. godine, s početkom u 18:00 sati.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Zlatko Jurić, dipl. ing. arh., s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Službena pozivnica: DOWNLOAD PDF

 

Pozivnice

Predavanje i izložba “Turizam i češki arhitekti na hrvatskom Jadranu”

Institut za turizam u Zagrebu poziva Vas na predavanje i izložbu

Arhitektonska kulturna baština:
Turizam i češki arhitekti na hrvatskom Jadranu

Predavanje će održati dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh., članica i istraživačica našega HERU tima, koja je izložbu organizirala zajedno s dr. sc. Ksenijom Tokić.

Događanje će se održati u srijedu, 16. listopada 2019., u Institutu za turizam (Vrhovec 5, Zagreb), s početkom u 12 sati.

kupari_institut-za-turizam
Kupari (fotografija arhiva Instituta za turizam)

Upoznavanje kulturne baštine kroz umjetnost i zabavu u turizmu jedan je od najuspješnijih modela kako približiti javnosti kulturnu baštinu i umjetnost na zabavan i pristupačan način. Šireći znanja o kulturnoj baštini, osobito onoj koja povezuje europske zemlje, u velikoj se mjeri pridonosi kreativnosti i razvoju stvaralaštva u suvremenom društvu.

Velik doprinos u tom smislu omogućuje predavanje i izložba Arhitektonska kulturna baština: Turizam i češki arhitekti na hrvatskom Jadranu, koja kroz arhitektonsku kulturnu baštinu predstavlja most između dviju europskih zemalja, a zanimljiva je ne samo publici tih dviju zemalja, već i mnogobrojnim turistima koji ih posjećuju.

Više informacija: IZTZG.HR

Službena pozivnica: DOWNLOAD

HERU, Novosti

Čestitka!

Doc. dr. sc. Ana Mrđa, članica i istraživačica našega HERU tima, je diplomirala u MBA programu na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Vienna University of Economics and Business). Čestitke novoj magistri upravljačkoga menadžmenta!

Our HERU team member, Assist. Prof. Ana Mrđa, Ph.D., graduated from the MBA programme at Vienna University of Economics and Business. Congratulations to the new Master of Business Administration!

Novosti

Kulturno-politički aspekti spomeničke plastike u Habsburškoj / Austro-Ugarskoj Monarhiji

IPU_web-hbsb

Od 26. do 28. rujna 2019. je u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu održana treća međunarodna radionica iz ciklusa „Beč kao kiparski centar u 19. stoljeću“, pod nazivom Kulturno-politički aspekti spomeničke plastike u Habsburškoj / Austro-Ugarskoj Monarhiji („Cultural and Political Aspects of the Sculptural Monuments of the Habsburg / Austro-Hungarian Monarchy“), u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti, Hrvatskog instituta za povijest i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Na radionici je sudjelovao član HERU tima, Boris Dundović, mag. ing. arch., svojim izlaganjem Romanesque Architectural Sculpture as a Source for Ernő Foerk’s Collaboration with Istvan Tóth and Other Hungarian Sculptors.

Dundović
Izlaganje Borisa Dundovića u Zlatnoj dvorani Hrvatskoga instituta za povijest (27. rujna 2019.)

Radionica svoje početke ima u 2017. godini, kada je formirana grupa međunarodnih stručnjaka koji se bave temom skulpture na području Monarhije u razdoblju od 1800. do 1918. godine. Prethodno ovoj, održane su dvije radionice (Umetnostozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU u Ljubljani, veljača 2018; Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien u Beču, listopad 2018.). Cilj je radionica istražiti i prezentirati bogatu kiparsku djelatnost koja je iz svog centra, Beča, disperzirana diljem Monarhije. Djela majstora koji su djelovali u lokalnim sredinama do sada su ostala nepoznata široj javnosti, a mnogi spomenici su radi političkih okolnosti uklonjeni sa svojih izvornih mjesta.

Ovu su radionicu organizirale dr. sc. Irena Kraševac (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Ingeborg Schemper-Sparholz (Institut za povijest umjetnosti, Sveučilište u Beču).

Više informacija o radionici i sudionicima u službenom programu: DOWNLOAD PDF